Angajamentul Nostru față de Climă

Suntem conștienți că schimbările climatice au devenit una dintre cele mai mari amenințări ale vremurilor noastre, cu implicații semnificative și în industria imobiliară.

Schimbările climatice vin cu multiple provocări: reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră pe care le producem, modalitatea de administrare a amprentei noastre de carbon, sau dezvoltarea de active care să fie reziliente la schimbările climatice.

Suntem conștienți și monitorizăm impactul pe care aceste schimbări climatice îl pot avea asupra afacerii noastre și, prin urmare, am decis să ne asumăm partea noastră de responsabilitate și să acționăm.

Dovada angajamentului nostru față de climă este reflectată prin responsabilitățile asumate în calitate de participant la inițiativa Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

Portalul Global pentru Acțiunea Climatică este o platformă online unde actori din întreaga lume - țări, regiuni, orașe, companii, investitori și alte organizații - își pot înregistra angajamentele de a acționa împotriva schimbărilor climatice.

Noi, Genesis Property, ne angajăm să:

  1. Obținem certificările nZEB, BREEAM Outstanding și IMMUNE Resilient până în 2026 pentru toate clădirile din portofoliul nostru;
  2. Obținem certificarea ZEB pentru întreg portofoliul de clădiri până în 2030;
  3. Reducem emisiile, pe baza fundamentată științific, în concordanță cu obiectivul de limitare a creșterii la 1,5° C;
  4. Devenim o companie Zero Carbon până în 2040.

 

Ca urmare a acestor angajamente, compania noastră a publicat recent primul „Raport privind emisiile de gaze cu efect de seră”, urmând metodologia prevăzută de „Protocolul Greenhouse Gas” (GHG), publicat de World Resources Institute (WRI).

Pe baza acestui document, Genesis Property a devenit prima companie de profil din România care a obținut de la „Inițiativa privind Țintele Fundamentate Științific” – „Science-Based Targets Initiative” (SBTi) - aprobarea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 pe termen apropiat, până în 2030 (Near Term Science-Based Targets). 

Astfel, compania și-a luat angajamentul să reducă, într-o primă etapă, emisiile din Obiectivele 1 și 2 cu cel puțin 46% până în 2030, față de anul de referință 2019. În plus, compania s-a angajat să măsoare și să reducă emisiile aferente Domeniului 3 astfel încât, pe parcursul anului 2025, să poată obține de la SBTi și validarea țintei Net-Zero de reducere a emisiilor de CO2 pe termen lung (Net-Zero Targets).

La Genesis Property considerăm schimbările climatice ca fiind un risc principal și o problemă semnificativă de ordin material. În conformitate cu recomandările „Grupului de Lucru pentru Raportările Financiare legate de Climă” (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD), lansat în anul 2017 pentru a încuraja companiile să dezvolte reziliența la potențialele efecte ale schimbărilor climatice, am decis să sprijinim pe deplin recomandarea TCFD și intenționăm ca, începând cu anul 2025, raportările noastre de sustenabilitate să fie în conformitate deplină cu metodologia acesteia.

Back to top