Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDGs) – Un Apel la Acțiune

Obiectivele de dezvoltare sustenabilă (SDG-urile) sunt un set bine structurat de 17 articole pe ordinea de zi a umanității. Împărțite, la rândul lor, în 169 de ținte, acestea nu sunt independente, de sine stătătoare, ci sunt interconectate și, prin urmare, constituie astfel un sistem, care oferă și o oportunitate unică de a concepe și dezvolta strategii inovatoare și modele de afaceri adaptate unei lumi în profundă, rapidă și continuă transformare.

Cu alte cuvinte, putem spune că SDG-urile sunt, în sine, un fel de aspirație a omenirii de a se confrunta cu provocări majore, care de multe ori traversează granițele jurisdicționale ale țărilor sau chiar continentelor și regiunilor, într-un efort comun de a pune în prim plan bunăstarea umană.

Conștienți fiind de aceste realități, la Genesis Property suntem cu adevărat determinați să contribuim la realizarea unui impact pozitiv asupra oamenilor și mediului, asupra comunității din care facem parte și a societății în ansamblu.

Din 2021 conducerea Genesis Property a decis să poziționeze cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă în centrul noii sale strategii de afaceri și să le integreze în toate aspectele activităților sale investiționale, de dezvoltare și operare a activelor, pentru a „răspunde astfel nevoilor din prezent fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.” („Our Common Future”, ONU - Comisia Brundtland, 1987).

Suntem conștienți că este o misiune complexă, care nu se va putea realiza în timp scurt. Trebuie să regândim prioritățile și procesele de lucru și să inspirăm, în același timp, schimbări în stilul de viață, comportamentele și obiceiurile de consum al tuturor celor din jurul nostru. Obiectivul nostru primordial este să creăm mai multă valoare, care să fie atât măsurabilă, dar care să reprezinte și o contribuție recunoscută ca atare în ecosistemul în care ne desfășurăm activitatea.

Abordăm absolut toate cele 17 SDG-uri, dar acordăm prioritate îmbunătățirii eficienței spațiilor deținute și eliminării emisiilor de carbon, creșterii nivelului de sănătate și stării de bine a tuturor celor pe care îi găzduim, concomitent cu promovarea biodiversității:

Companiile care fac parte din grupul imobiliar Genesis Property contribuie în mod direct la realizarea următoarelor obiective de dezvoltare sustenabilă:

 • Educație de calitate (SDG4)
 • Apă curată și sanitație (SDG6)
 • Muncă decentă și creștere economică (SDG8)
 • Industrie, inovație și infrastructură (SDG9)
 • Orașe și comunități durabile (SDG11)
 • Consum și producție responsabile (SDG12)

Nu în ultimul rând, prin intermediul tuturor acțiunilor și activităților pe care le organizează în locațiile deținute, Genesis Property își aduce, în mod indirect, propria contribuție și la realizarea celorlalte obiective de dezvoltare sustenabilă:

 • Fără sărăcie (SDG1)
 • Foamete Zero (SDG2)
 • Egalitate de gen (SDG5)
 • Inegalități reduse (SDG10)
 • Viața acvatică (SDG14)
 • Pace, justiție și instituții eficiente (SDG16)
Back to top