UN Global Compact

Pactul Global al Națiunilor Unite (U.N. Global Compact) este cea mai mare inițiativă de sustenabilitate și responsabilitate socială corporativă adresată companiilor din întreaga lume, pentru a-și alinia strategiile de afaceri și acțiunile cu principiile universale privind drepturile omului, munca, protecția mediului înconjurător și combaterea corupției.

În toamna anului 2021, Genesis Property a devenit prima companie imobiliară din România care a decis să se alăture comunității de companii care susțin cele 10 Principii ale UN Global Compact privind drepturile omului, munca, protecția mediului și combaterea corupției. Este o decizie prin care ne-am angajat ferm să adoptăm și să dezvoltăm un sistem de management bazat pe un set de valori general acceptate la nivel global.

Cele 10 Principii ale UN Global Compact

Drepturile omului

Principiul 1: Afacerile ar trebui să sprijine și să respecte protejarea drepturilor omului proclamate internațional; și
Principiul 2: să se asigure că nu sunt complice la abuzurile comise în domeniul drepturilor omului.

Muncă

Principiul 3: Afacerile ar trebui să încurajeze libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la colectiv,
Principiul 4: eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și impusă;
Principiul 5: abolirea efectivă a muncii depuse de către copii și
Principiul 6: eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea unei funcții.

Mediul

Principiul 7: Afacerile ar trebui să sprijine o abordare de prevenție în ceea ce privește provocările legate de mediu;
Principiul 8: să ia inițiativa în promovarea unei mai mari responsabilități față de mediu; și
Principiul 9: să încurajeze dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor prietenoase cu mediul.

Practicile anticorupție

Principiul 10: Afacerile ar trebui să lucreze împotriva corupției în toate formele sale, incluzând deturnarea de fonduri și mită.

Comunicarea Progresului

În plus, ne-am angajat să oferim în mod voluntar și transparent informații despre activitățile noastre, prin intermediul unui raport anual denumit „Comunicarea Progresului”, document întocmit în conformitate cu cadrul de raportare al UN Global Compact.

Prin intermediul documentului oferim tuturor celor interesați informații și detalii despre acțiunile desfășurate și rezultatele obținute în cursul anului precedent de către Genesis Property, în efortul de îmbunătățire a condițiilor de viață și lucru atât a angajaților noștri, cât și a angajaților clienților și partenerilor noștri, a întregii noastre comunități. Acest angajament demonstrează că înțelegem rolul esențial pe care transparența și comunicarea deschisă îl joacă în efortul comun de creare a unei lumi sustenabile.

Toate Rapoartele „Comunicarea Progresului” transmise și publicate de UN Global Compact sunt disponibile mai jos.

Doar șase ani au mai rămas în fața noastră pentru a contribui la realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă.

Însă, cu prilejul ultimului summit al ONU din septembrie 2023, António Guterres – Secretarul General al Organizației – a evidențiat că doar 15% dintre Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG-urile) sunt pe drumul cel bun, pentru 48% dintre acestea progresul este insuficient ori nesemnificativ, în timp ce pentru 37% dintre SDG-uri evoluția a stagnat ori chiar a regresat sub nivelul de referință din anul 2015.

Mai mult, emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească și acum, la 8 ani de la semnarea Agendei 2030: peste 50% din companiile lumii înregistrează emisii în creștere, în timp ce doar 18% dintre acestea se încadrează în parametrii propuși pentru atingerea neutralității până în 2050.

Deci, în timp ce multe companii și-au asumat angajamente în materie de sustenabilitate, sectorul privat este chemat să lase deoparte cuvintele și să treacă de urgență la măsuri și acțiuni efective.

Iată de ce, în contextul ultimului summit al Organizației Națiunilor Unite din septembrie 2023, Genesis Property a devenit prima companie din România care, prin semnarea inițiativei “Forward Faster” lansată cu acest prilej, a răspuns pozitiv apelului Organizației de a crește viteza de realizare până în 2030 a SDG-urilor.

Back to top