Viziunea Noastră

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare existențială nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Acestea sunt marile provocări cu care omenirea se confruntă de multă vreme, iar oamenii de știință avertizează din ce în ce mai des asupra impactului deosebit de puternic pe care activitățile umane le au asupra planetei.

În special în ultimii ani, magnitudinea impactului schimbărilor climatice în viața de zi cu zi a devenit din ce în ce mai vizibilă și mai tangibilă. Așadar, timpul nu mai este de partea noastră!

Pentru a depăși aceste provocări, statele lumii au adoptat, în septembrie 2015, Agenda 2030 privind realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă și, câteva săptămâni mai târziu, Acordul de la Paris privind schimbările climatice, cu scopul de a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, urmărind ținta de 1,5 grade Celsius.

Până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului.

Ambele documente - Agenda 2030 și Acordul de la Paris - trebuie privite ca un întreg care stă la baza cadrului global de cooperare pentru dezvoltare sustenabilă.

Obiectivul este crearea unei planete mai sigure, mai sustenabile și mai prospere, la realizarea căruia fiecare trebuie să își aducă propria contribuție fiecare segment al societății, de la administrații centrale și locale, la companii private și de stat, până la societatea civilă în ansamblul ei și, bineînțeles, fiecare dintre noi.

Back to top