Comunitate

Ca investitor pe termen lung, Genesis Property se angajează să contribuie la vitalitatea pe termen lung a comunităților din care face parte. Ne menținem angajamentul de a sprijini comunitatea noastră, cu atenție specială acordată tinerilor.

Activitățile noastre de afaceri coincid cu interesele multor persoane, motiv pentru care colaborarea cu diverși membri ai comunității noastre este foarte importantă pentru noi.

Prin acest dialog, comunicăm deciziile și acțiunile noastre în mod transparent, nu numai pentru a alinia pe cât posibil diversele interese divergente, dar și pentru a menține și dezvolta ÎNCREDERE.

Comunicarea transparentă și onestă stă la baza valorilor noastre și este esențială pentru a ne asigura că toate părțile interesate pot înțelege modul în care provocările, riscurile și oportunitățile noastre legate de sustenabilitate se raportează și se integrează în strategia noastră de afaceri.

Colaborăm cu o serie de parteneri, inclusiv cu organizații non-profit, organizații de caritate, entități educaționale și alte grupuri din comunitatea locală, pentru a construi relații pe termen lung care să maximizeze valoarea generată de resursele noastre.

Pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru comunitățile noastre în urma investițiilor pe care le facem, vom juca un rol mai activ în crearea și implementarea programelor noastre comunitare, implicând colegii din întreaga companie.

Obiectivul nostru

Vom crea și implementa Planuri de Evenimente Comunitare desfășurate în ambele locații din portofoliul nostru până în 2025.

Pentru a realiza acest obiectiv, ne vom concentra actiunile pe trei domenii prioritare:

  • Dezvoltarea oportunităților de instruire și de angajare;
  • Promovarea unei culturi mai incluzive și mai diverse;
  • Promovarea activităților care să faciliteze implicarea comunității.
Back to top