Reducerea emisiilor operaționale de carbon

Prioritatea noastră este aceea de a elimina pe cât posibil emisiile de carbon asociate operării clădirilor existente, dar și celor asociate dezvoltărilor viitoare, după care ne vom asigura că orice carbon rezidual este compensat sau absorbit în mod semnificativ și eficient.

Acest obiectiv nu poate fi atins fără a calcula și înțelege în detaliu structura amprentei noastre de carbon, operațiune care este esențială pentru dezvoltarea unei strategii eficiente de reducere a emisiilor.

În acest scop, compania noastră a publicat recent primul „Raport privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră”, urmând metodologia oferită de „Greenhouse Gas („GHG”) Protocol, publicată de către World Resources Institute („WRI”).

Mai mult, Genesis Property a devenit recent prima companie imobiliară din România care obține aprobarea țintei sale de reducere a emisiilor de CO2 pe termen scurt, până în 2030, din partea Science Based Targets initiative (SBTi).

Compania noastră demonstrează astfel că strategia sa de decarbonizare și ținta propusă de reducere a emisiilor de carbon sunt în concordanță cu acțiunile necesare îndeplinirii obiectivelor convenite prin Acordul de la Paris, astfel încât încălzirea globală să fie limitată la 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, până în 2050.

Emisiile operaționale și cele încorporate sunt două mari categorii de emisii de gaze cu efect de seră care sunt specifice mediului construit. Este bine cunoscut faptul că emisiile operaționale sunt acele categorii de emisii care sunt generate pe durata de funcționare a unei clădiri.

Acestea sunt formate din așa-numitele emisii Scope 1 și Scope 2 și sunt generate de consumul de energie electrică, termică, precum și de alți diverși combustibili.

Emisiile operaționale pot fi diminuate prin aplicarea unei strategii relativ simple, în 2 pași principali:

Back to top