Guvernanță

Consiliul de Administrație al Genesis Property

Consiliul nostru de Administrație este responsabil de managementul strategic, tactic și operațional al Genesis Property și se bazează pe expertiza și experiența membrilor acestuia.

Liviu Tudor

Președinte

Gavin Bonner

Vicepreședinte

Ștefan Tudos

Vicepreședinte, Leasing

Cătălin Năstăsoiu

Vicepreședinte, Marketing Strategy

Ioan Bejan

Director ESG

Roxana Albu

Director General, FM

Ionel Purice

CEO, Developments

Cristian Slave

Director General, West Gate Studios

Marcela Stancu

Director Comunități

Maricel Molodău

Director Financiar

Teodor Stoica

Director HR

Echipa de Management

Întreaga echipă de management susține Consiliul de Administrație în implementarea și urmărirea corespunzătoare a strategiei.

Victor Crețu

Facility Manager YUNITY Park

Dragoș Cozma

Manager IT

Mihai Sălcianu

Director Securitate

Daniel Stănciucu

Coordonator Tehnic West Gate

Cristi Bondoc

Coordonator Tehnic YUNITY Park

Cristian Dumitru

Coordonator Securitate West Gate

Costin Drăguț

Coordonator Securitate YUNITY Park

Emilia Marinescu

Coordonator, Cleaning & Gardening

Viorica Grosu

Coordonator, Cleaning & Gardening

În cadrul Genesis Property mai funcționează Comitete cu scop special:

 • Comitetul de Audit
 • Grupul de Lucru pentru Sustenabilitate și ESG – Sustainability & ESG Task Force.

Președintele și Grupul de Lucru pentru Sustenabilitate și ESG îndeplinesc următoarele sarcini:

 • Stabilesc, aprobă și revizuiesc strategia;
 • Asigură conformitatea;
 • Stabilesc prioritățile și obiectivele;
 • Examinează și aprobă Rapoartele;

Echipa de management îndeplinește următoarele sarcini:

 • Implementează strategia;
 • Gestionează operațiunile;
 • Coordonează consultanții și furnizorii de servicii.

Consultantul pentru sustenabilitate și ESG asigură îndeplinirea următoarelor sarcini:

 • Realizează auditul ESG;
 • Dezvoltă și implementează strategia și procesele;
 • Realizează raportările privind sustenabilitatea și factorii ESG.

Etica și Conformitate

Genesis Property poziționează integritatea și responsabilitatea în centrul tuturor acțiunilor și valorilor sale. Acest angajament este susținut și dezvoltat continuu de o cultură puternică a eticii în afaceri și conformității depline a tuturor inițiativelor grupului cu toate prevederile legale.

„Genesis Property promovează relații de afaceri pe termen lung bazate pe transparență, integritate și loialitate nu numai cu proprii angajați, dar și cu toți clienții, furnizorii sau partenerii. Reputația Genesis Property se bazează pe consolidarea continuă a regulilor și procedurilor sale în privința comportamentului etic în afaceri.” (Liviu Tudor, Președinte Genesis Property)

Pentru consolidarea și dezvoltarea continuă a comportamentului etic pe întregul parcurs al activităților profesionale de zi cu zi, grupul a adoptat Coduri, Politici și Proceduri de conformitate.

Back to top