Creșterea eficienței energetice

Consumul de energie generează aproape 75% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. De aceea, realizarea obiectivului major asumat de decarbonizare până în 2050 necesită, printre altele, acordarea unei atenții sporite eficienței energetice și tranziției către energia curată.

Pe de altă parte, eficiența energetică înseamnă, practic, să folosim mai puțină energie pentru a beneficia de aceleași condiții de lucru și confort. Acest obiectiv poate fi atins atât prin investiții în izolarea suplimentară a anumitor elemente din anvelopa clădirilor, în noi tehnologii și sisteme de iluminat ori senzori de prezență sau mișcare, cât și prin schimbări de comportament și colaborare pentru a reduce cât mai mult consumul energetic.

Avem responsabilitatea de a crea cele mai bune oportunități atât pentru generația actuală, cât și pentru generațiile care vor urma, de a trăi și lucra în spații construite mai sigure și sănătoase, iar obligația de a oferi posibilitatea succesorilor noștri să-și gestioneze cât mai eficient consumul de energie face, de asemenea, parte din această responsabilitate.

Toate cele șapte clădiri din YUNITY Park sunt deja încadrate în clasa A de eficiență energetică.

Certificatele de performanță energetică pot fi consultate mai jos.

Back to top