Construcția de clădiri cu emisii reduse de carbon

Carbonul încorporat este și va rămâne o sursă semnificativă a emisiilor noastre, în special pentru activitățile noastre de renovare și noi dezvoltări. Vom măsura și reduce carbonul încorporat pentru noile noastre dezvoltări și reamenajări și cel încorporat în toate activitățile noastre. În acest sens vom colabora strâns cu partenerii și furnizorii noștri pentru a identifica și furniza materiale și tehnologii noi, inovatoare, cu emisii reduse de carbon.

Emisiile de GES din ecosistemul construcțiilor sunt determinate în principal de două componente: extractia si prelucrarea materiilor prime pentru executia clădirilor și infrastructurii aferente (aproximativ 30 % din totalul emisiilor anuale din construcții, în mare parte ciment și oțel) și operarea clădirilor pe parcursul utilizarii acestora (aproximativ 70%). Având în vedere durata de viață tipică a activelor de 30 până la 130 de ani, nu putem aștepta să înlocuim produsele la sfârșitul ciclului lor de viață, dacă dorim să atingem obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice până în 2040.

Contribuția din partea materiilor prime provine în principal din producția de ciment, care necesită un consum mare de energie, și prin intermediul metalelor (aproximativ 50% din producția mondială de oțel este utilizată pentru construcții), care contribuie cu aproape 7% la emisiile globale de GES.

In acest context, proiectarea este cel mai important factor în determinarea emisiilor de GES pe durata de viață a unei clădiri. În momentul în care începe procesul de construcție, majoritatea deciziilor care afectează emisiile de GES ale proiectului sunt deja adoptate.

Capacitatea de a influența emisiile pe durata de viață a unei clădiri este cea mai mare încă de la începutul proiectului și înainte de începerea construcției.

Acesta este motivul pentru care ne angajăm să proiectăm, să dezvoltăm și să gestionăm locuri pentru a combate schimbările climatice, îmbunătățind sănătatea mediului prin atingerea unui nivel net zero și mergând mai departe.

Vom colabora cu partenerii și furnizorii noștri pentru a găsi și furniza materiale și tehnici inovatoare, cu emisii reduse de carbon, pentru a reduce emisiile de carbon încorporate în viitoarele noastre proiecte.

Back to top